Past Winners

Business

LEADER

- Shri Uday Kotak

- Shri Dilip Shanghvi

- Sh. Y.C. Deveshwar

- Sh. Azim Premji

- Sh. Deepak Parekh

- Sh. Brij Mohan Lall Munjal

- Sh. Anand G. Mahindra

- Sh. Sunil Bharti Mittal

- Sh. Kumar Mangalam Birla

- Dr. N. R. Narayana Murthy

- Sh. Ratan N. Tata

YOUNG LEADER

- Shri Siddhartha Lal

- Shri Deep Kalra

- Sh. Sanjeev Bikhchandani

- Sh. Vineet Nayar

- Sh. Rajiv Bajaj

- Dr. Vikram Akula

- Sh. Gautam Thapar

- Sh. R. Subramanian

- Sh. Kishore Biyani

- Smt. Mallika Srinivasan

 

Science & Technology

LEADER

- Dr. Jayant Narlikar

- Dr. Maharaj Kishan Bhan

- Prof. Goverdhan Mehta

- Prof. Man Mohan Sharma

- Prof. Roddam Narasimha

- Prof. M. Vijayan

- Sh. G. Madhavan Nair

- Dr. Anil Kakodkar

- Dr. K. Kasturirangan

- Prof. C. N. R. Rao

- Dr. R. A. Mashelkar

YOUNG LEADER

- Dr. Sanghamitra Bandyopadhyay

- Dr. Shubha Tole

- Prof. Shiraz Minwalla

- Dr. G.P.S. Raghava

- Dr. Amitabh Joshi

- Dr. Ashish Lele

- Dr. B.K. Das

- Dr. Atish Dabholkar

- Dr. Swati A. Piramal

- Sh. Shirish B. Purohit

 

Community Service & Social Upliftment

LEADER

- Dr. Prakash Amte

- Shri Yogeshwar Kumar

- Dr. Rajinder Johar

- Smt. Amla A. Ruia

- Dr. Uma Tuli

- Dr. Devi Prasad Shetty

- Dr. Tulasi Munda

- Smt. Aruna Dalmia

- Dr. S. S. Badrinath

- Sh. Rajendra Singh

- Smt. Ela Bhatt

YOUNG LEADER

- Smt. Jaya Devi

- Shri Anand Kumar

- Ms. Anjlee Agarwal

- Smt. Leela Kumari

- Shri Akhil S Paul

- Smt. Priti Pravin Patkar

- Sh. Ravi Rebbapragada

- Sh. Dipendra Manocha

- Smt. Neelima Khetan

- Dr. Rajesh Kumar

 

JK Groups JK Lakshmi Cement JK Paper JK Lakshmipat University JK Tyre Fenner India